โครงการก่อสร้างอาคาร Sustainable PTT

ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท จำกัด
พื้นที่: 0
ราคา: 0
ทีมออกแบบ:

ตกแต่งภายในอาคารให้มีประสิทธภาพทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตราฐานอาคารเขียวที่เป้นระดับสากล ตามมาตราฐาน LEED

Scroll to Top