โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Control และอาคาร Workshop

Wang-Noi Compressor Station อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง: Wang-Noi Compressor Station อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พื้นที่: ประมาณ 6,840 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ออกแบบแนวความคิด ศึกษาแบบก่อสร้างเพื่อออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรม ของโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย

Scroll to Top