โครงการออกแบบปรับปรุงก่อสร้างบ้านศิลป์ ปตท

ที่ดินของปตท. บริเวณ RTI Innovation Park 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง: ที่ดินของปตท. บริเวณ RTI Innovation Park 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทอาคาร: นิทรรศการ
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พื้นที่: 6,600 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ปรับปรุงอาคารเดิมเป็นโครงการอาคารบ้านศิลป์ Art Gallary House บริเวณที่ดินของปตท. บริเวณ RTI Innovation Park 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บผลงานศิลปะและพื้นที่จัดนิทรรศการเพื่อแสดงงานศิลปะ รวมถึงมีพื้นที่การจัดกิจกรรม WORKSHOP ต่างๆ

Scroll to Top