โครงการออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศ THAI FIGHT รวมถึงFACADE และ พื้นที่โดยรอบ

A-LINK รามคำแหง

ที่ตั้ง: A-LINK รามคำแหง
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: คุณนพพร วาทิน (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัท สปอร์ต อาร์ต จำกัด
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบตกแต่งภายในในส่วนออฟฟิศเพื่อรองรับพนักงานไทยไฟต์ และผู้บริหาร รวมถึงการตกแต่ง FACADE และพื้นที่ด้านล่างเพื่อปรับเป็นลานกิจกรรมเพื่อรองรับคนที่จะมาดูการแข่งขันไทยไฟต์

Scroll to Top