โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

อาคารปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ตึก 2 ชั้น5

ที่ตั้ง: อาคารปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ตึก 2 ชั้น5
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พื้นที่: 6}600 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ โดยทำการสำรวจพื้นที่โครงการและสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้งานภายในพื้นที่ เพื่อจัดทำแบบทางเลือกการตกแต่งภายใน จนกระทั่งดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง

Scroll to Top