อาคารจัดแสดงและนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นและออกแบบภูมิทัศน์

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน )

ที่ตั้ง: โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน )
ประเภทอาคาร: อาคารนิทรรศการ
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พื้นที่: 1,800 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคารจัดแสดงและนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นและออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ เพื่อใช้จัดแสดงผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติ

Scroll to Top