โครงการออกแบบปรับปรุงงานตกแต่งภายในโรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง (ชั่วคราว)

หอประชุมพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์.(วร.บุญนาค)

ที่ตั้ง: หอประชุมพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์.(วร.บุญนาค)
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่: 5,700 ตร.ม.
ราคา: 32 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

ออกแบบผังเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายในปรับปรุงอาคารหอประชุมเพื่อปรับใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของชั้นม.1 และชั้นม.4 โดยงานตกแต่งสามารถถอดเพื่อนำไปใช้งานในโครงการโรงเรียนนานาชาติลาดกระบังได้

Scroll to Top