โครงการออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนเมืองเก่า วัดตระพังทอง

อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนเมืองเก่า วัดตระพังทอง สุโขทัย

ที่ตั้ง: อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนเมืองเก่า วัดตระพังทอง สุโขทัย
ประเภทอาคาร:
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พื้นที่: 0
ราคา: 0
ทีมออกแบบ:

การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดยทำการเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญต่างๆมายังบริเวณหน้าวัดตระพังทอง และตลาดหน้าวัดตระพังทอง รวมถึงเชื่อมโยงสู่ศูนย์การเรียนรู้เครื่องสังคโลก

Scroll to Top