โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เครื่องสังคโลก

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร สุขโขทัย

ที่ตั้ง: พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร สุขโขทัย
ประเภทอาคาร: ศูนย์การเรียนรู้
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
พื้นที่: 0
ราคา: 0
ทีมออกแบบ:

สำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการออกแบบและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เครื่องสังคโลก สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และถูกต้องตามเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และจัดทำแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์เรียนรรู้เครื่องสังคโลกในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top