โครงการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณอาคาร1 อาคาร2 และทางเชื่อมสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า:
พื้นที่: 50 ไร่
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบปรับปรุงผังบริเวณอาคาร1 อาคาร2 และทางเชื่อมสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED

Scroll to Top