โครงการจัดทำผังแม่บทพื้นที่ทำการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประเภทอาคาร: วิจัยและหาข้อมูลพัฒนาพื้นที่
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พื้นที่: 50 ไร่
ราคา:
ทีมออกแบบ:

จัดทำผังแม่บทพื้นที่ทำการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ วางแผนพัฒนาพื้นที่ต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อวางแนวคิดเบื้องต้นงานออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และระบบวิศวกรรม

Scroll to Top