อาคารสำนักงานกสิกรไทย อุดรธานี

บ้านห้วย จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง: บ้านห้วย จังหวัดอุดรธานี
ประเภทอาคาร: อาคารสำนักงาน
ออกแบบ: 2013
เสร็จสิ้น: -
ลูกค้า: ธนาคารกสิกรไทย
พื้นที่: 20,000 ตร.ม.
ราคา: -
ทีมออกแบบ:

ออกแบบวางผังอาคาร รูปด้านอาคาร โดยมีองค์ประกอบ ชั้น 1 เป็นธนาคาร และชั้นบนเป็นสำนักงาน

Scroll to Top