ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น

หมู่บ้านภัทราวิลล่า 4 กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง: หมู่บ้านภัทราวิลล่า 4 กรุงเทพฯ
ประเภทอาคาร: บ้านพักอาศัย
ออกแบบ: 2012
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: คุณสมบัติ ชัยรัตนมโนกร
พื้นที่:
ราคา: 555,000 บาท
ทีมออกแบบ:

Scroll to Top