โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง: ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทอาคาร: ศูนย์การเรียนรู้
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่: ประมาณ 1,065 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ออกแบบแนวความคิด ศึกษาแบบก่อสร้างเพื่อออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรม ของโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

Scroll to Top