โรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ตั้ง: บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
พื้นที่: (ยาว 207 เมตร)
ราคา:
ทีมออกแบบ:

วางผังการใช้พื้นที่(ยาว 207 เมตร) ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 หลัง, อาคารห้องประชุม 1 หลัง, อาคารที่พักเจ้าหน้าที่(6-10 หลัง ให้ทาง AAT นำเสนอแบบทางเลือกการจัดผัง),ป้ายโครงการ,แนวทางการจัด landscape (เบื้องต้นคือพื้นที่จัดวางแผ่นชิ้นงานเพื่อประดับตกแต่ง)

Scroll to Top