งานปรับปรุงห้องสมุด และ Business Area

ที่ตั้ง:
ประเภทอาคาร: ศูนย์การเรียนรู้
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พื้นที่: 400 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

การออกแบบโดยการเชื่อมต่อธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ ภายในอาคารโดยวัสดุ และโทนสี ได้อย่างลงตัว ดึงดูดผู้ใช้งานให้ สงบและผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ

Scroll to Top