โครงการออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียม และอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

ที่ตั้ง: อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ประเภทอาคาร: อาคารดาราศาสตร์
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พื้นที่:
ราคา: 96.8 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

Scroll to Top