ออกแบบผังแม่บทอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อม อาคารประกอบระบบสาธารณูปโภค

ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง: ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทอาคาร: การออกแบบและพัฒนาผังแม่บทโครงการ
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

งานจ้างออกแบบผังแม่บทอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Scroll to Top