ออกแบบหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน สงขลา

จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา
ประเภทอาคาร: อาคารทางดาราศาสตร์
ออกแบบ: 2011
เสร็จสิ้น: 2017
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่: 8,000 ตร.ม.
ราคา: 85 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

ออกแบบอาคาร และพัฒนาผังแม่บทโครงการ โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ หลักคือ อาคารอานวยการที่เป็นส่วนบริหารงาน มีส่วนพิพิธภัณพ์ โรงอาหาร และห้องประชุม ,อาคารฉายดาว ภายในเป็นห้องดูดาว 50 ที่นั่ง และอาคารหอดูดาว ที่สามารถติดตั้งกล้องดูดาวสูงสุด 7 ตัว

Scroll to Top