ผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง: จังหวัดขอนแก่น
ประเภทอาคาร: อาคารทางดาราศาสตร์
ออกแบบ: 2013
เสร็จสิ้น: -
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่: 3,326 ตร.ม.
ราคา: 95 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

อาคารหอดูดาว
ใช้การออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างปกติ คือก่อผนังตรงและใช้หลังคารูป 12 เหลี่ยมลาดเอียงปกติ เพื่อให้อาคารสามารถก่อสร้างได้ง่าย เหมาะสมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างในพื้นที่ และใช้ผนังตกแต่งภายนอกเป็นรูปทรงเพื่อให้เกิดความสวยงาม และมีการพัฒนารูปทรงจากอาคารฉายดาวในโครงการหอดูดาวพิษณุโลกที่มีความเป็นเลขาคณิต โดยปรับให้มีความเป็นดอกบัวกำลังผลิบาน ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของโครงการหอดูดาวส่วนภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

อาคารอำนวยการ
ใช้รูปทรงทางเลขาคณิตในการออกแบบอาคารให้มีความเรียบง่าย แต่มีความทันสมัย  และบิดตัวอาคาร 45 องศา เพื่อเปิดมุมมองทางด้านทัศนียภาพ ปรับหลังคาของอาคารให้มีความลาดเอียงเพื่อช่วยในการระบายน้ำ และตอบสนองต่อสภาพอากาศ ใช้พื้นที่ด้านหน้าเป็นพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อใช้เป็นพื้นที่จุดรับส่ง (Drop off) การใช้รูปทรงหลังคาที่เรียบง่ายแต่มีความทันสมัย เพื่อใช้เป็นจุดนำสายตาเข้าสู่อาคาร ยื่นส่วนระเบียง (Terrace) เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนพักผ่อน

อาคารโรงอาหาร
ใช้การเปิดช่องทะลุอาคาร เพื่อให้สามารถมองทะลุไปยังทิวทัศน์ด้านหลังอาคาร และเปิดช่องด้านบน เพื่อนำแสงสว่างเข้าสู่อาคารให้มากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ส่วนระเบียง (Terrace) และหลังคา Green Roof เป็นพื้นที่ส่วนพักผ่อน และหลังคา Green Roof เป็นพื้นที่ลาน ไว้เชื่อมต่อกับส่วนอาคารห้องประชุมในการก่อสร้างเฟสที่ 2 
รูปทรงอาคารส่วนโรงอาหาร ใช้รูปทรงอาคารที่มีความทันสมัย และเรียบง่าย เพื่อให้กลมกลืนกับอาคารอำนวยการ มีการใช้ระดับพื้นที่ต่ำกว่าระดับพื้นอำนวยการ เพื่อใช้ประโยชน์ของระดับดินที่มีความลาดเอียง ทำให้สามารถแบ่งพื้นที่ใช้งานได้อย่างชัดเจน ในพื้นที่ส่วนระเบียง มีการใช้หลังคากันสาดยื่นออกมา เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคารโดยตรง

Scroll to Top